Công văn 3200/TCT-KK về thông báo phát hành hóa đơn

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có địa điểm kinh doanh khác tỉnh, Tổng cục Thuế đã ra công văn 3200/TCT-KK hướng dẫn việc đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế và thông báo phát hành hóa đơn. Cùng tìm hiểu về quy định thông báo phát hành hóa đơn trong công văn 3200/TCT-KK trong bài viết dưới đây.

Về thông báo phát hành hóa đơn, công văn 3200/TCT-KK quy định: Đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh sử dụng chung mẫu hóa đơn của đơn vị chủ quản cho từng địa điểm kinh doanh, gửi Thông báo phát hành hóa đơn của từng địa điểm kinh doanh cho cơ quan thuế được phân công quản lý thuế địa điểm kinh doanh.

Bên cạnh quy định về thông báo phát hành hóa đơn, công văn 3200/TCT-KK cũng đã quy định cụ thẻ về việc phân công cơ quan quản lý, đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp có địa điểm kinh doanh khác tỉnh với đơn vị chủ quản.

Như vậy, nếu doanh nghiệp có địa điểm kinh doanh khác tỉnh sẽ được thông báo phát hành hóa đơn và việc thông báo phát hành hóa đơn sẽ theo quy định tại công văn 3200/TCT-KK.
Theo quy định tại Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019 thì, từ ngày 01 tháng 11 năm 2020 các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử.

công văn 3200

Như vậy, 100% doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn bắt buộc triển khai hóa đơn điện tử theo lộ trình đã được quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP hạn cuối 01/11/2020.

Đồng thời, một số tỉnh thành lớn trên cả nước sẽ phải gấp rút thực hiện chuyển đổi sang hóa đơn điện tử theo Nghị quyết 01/NQ-CP: hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và các thành phố lớn trong năm 2019.

Do đó, các doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định mới nhất về việc thông báo phát hành hóa đơn để có thể triển khai và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Công văn 3200/TCT-KK được ban hành, được xem là bước ngoặt lớn trong việc củng cố các quy định pháp luật đối với việc quản lý các doanh nghiệp có địa điểm kinh doanh khác tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh thực tiễn của doanh nghiệp. Đồng thời, cũng thể hiện sự quan tâm sát sao đến những đòi hỏi, nhu cầu thực tiễn trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, công văn 3200/TCT-KK ra đời cũng tạo cơ sở pháp lý vững chắc giúp các cơ quan thuế quản lý tốt việc thực hiện nghĩa vụ về thuế của các doanh nghiệp, tránh việc thất thoát nguồn thu cho các tỉnh thành, nơi có địa điểm kinh doanh khác tỉnh của doanh nghiệp thành lập.

https://blogchiasekienthuc.net/

https://blogchiasekienthuc.net/chuyen-du-lieu-hddt-den-cqt-theo-thong-tu-68-2019-tt-btc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *