Công nghệ Tin tức

Chức năng tra cứu nghĩa vụ thuế trên hệ thống thuế điện tử eTax

Trên hệ thống thuế điện tử eTax, người nộp thuế có thể dễ dàng tra cứu các nghĩa vụ về thuế như: Tra cứu số thuế phải nộp, tra cứu thông tin nghĩa vụ, tra cứu số thuế còn phải nộp…
Tra cứu số thuế phải nộp

Chức năng này cho phép người nộp thuế có thể xem được nghĩa vụ nộp thuế tại thời điểm tra cứu và không theo kỳ hạch toán trên hệ thống thuế điện tử eTax.

Bước 1: Người nộp tiến hành chọn menu “Tra cứu”, sau đó chọn tiếp “Số thuế còn phải nộp.
Sau đó hệ thống hiển thị màn hình tra cứu số thuế còn phải nộp

Bước 2: Tiến hành nhập thông tin tra cứu thông báo. Thông tin bao gồm:

– Kỳ tính thuế:

– Loại thuế: bao gồm các loại thuế có trên hệ thống

thuế điện tử etax

Bước 3: Tiếp tục nhấn “Tra cứu”.

Sau đó hệ thống sẽ thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu và hiển thị kết quả lên lưới dữ liệu

Một trong những lưu ý dành cho các doanh nghiệp đó chính là thông thường, các doanh nghiệp cần phải cài đặt Java để tránh lỗi khi thực hiện trên các trang dịch vụ, tuy nhiên đối với Java nộp thuế điện tử nếu sử dụng trình duyệt Internet Explorer người dùng mới cần phải cài đặt Java, còn nếu sử dụng trình duyệt Google Chrome thì sẽ không phải tiến hành cài đặt.

Tra cứu thông tin nghĩa vụ nộp thuế

Chức năng này cho phép người nộp thuế thực hiện việc sao kê các giao dịch phát sinh. Để thực hiện việc tra cứu thông tin nghĩa vụ nộp thuế người dùng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: NNT chọn menu “Tra cứu”, sau đó chọn tiếp “Thông tin nghĩa vụ”

Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị màn hình tra cứu thông tin nghĩa vụ

Bước 2: Nhập thông tin tra cứu thông báo.

-Từ ngày: không được để trống

– Đến ngày: Không được để trống

Thông tin nghĩa vụ bao gồm các thông tin: Phát sinh theo tờ khai; phát sinh theo các quyết định từ CQT; Phát sinh theo chứng từ nộp thuế.

Bước 3: Nhấn “Tra cứu”.

Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu và hiển thị kết quả lên lưới dữ liệu:
Tra cứu số thuế còn phải nộp

Cho phép người sử dụng thực hiện tra cứu các thông tin số còn phải nộp, số nộp thừa của từng loại thuế.
Bước 1: Người dùng tiến hành thực hiện chọn menu “Tra cứu”, sau đó chọn tiếp “Số thuế còn phải nộp”
 
Sau đó hệ thống sẽ hiển thị màn hình tra cứu Số thuế còn phải nộp

Bước 2: Tiến hành nhập thông tin tra cứu thông báo bao gồm:

-Kỳ thuế: nhập đúng định dạng DD/YYYY

– Loại thuế: Chọn loại thuế cần tìm thông tin

Bước 3: Cuối cùng là nhấn “Tra cứu”. 

Phần mềm HTKK 4 có thể phát sinh lỗi nào khi sử dụng? 

Hóa đơn tự in có cần đóng dấu không?

Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu và hiển thị kết quả lên lưới dữ liệu.
Như vậy, bài viết đã hướng dẫn chi tiết các tra cứu các chức năng nghĩa vụ thuế trên hệ thống thuế điện tử eTax. Đây là hệ thống dịch vụ thuế điện tử tử được Tổng cục Thuế đưa vào hoạt động từ tháng 07/2016. Dịch vụ Thuế điện tử eTax tích hợp đầy đủ các chức năng của hai trang website cũng của Tổng cục Thuế đó là trang Khai thuế điện tử (nhantokhai.gdt.gov.vn) và Nộp thuế điện tử (nopthue.gdt.gov.vn) như là dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử trên một hệ thống duy nhất.

Ngoài ra, các phân hệ khai thuế, nộp thuế trên eTax cũng được thiết kế tương đồng như trên hai trang web nhantokhai.gdt.gov.vn, nopthue.gdt.gov.vn mà doanh nghiệp sử dụng trước đây.
Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp doanh nghiệp nắm được các bước để thực hiện các chức năng tra cứu nghĩa vụ thuế trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử etax một cách nhanh chóng, thuận tiện và đơn giản.
 

Related posts

cách sử dụng bộ cọ trang điểm 12 cây

Nguyễn Đan Thanh

Sáng tạo không giới hạn khi phối đồng hồ nam Casio với trang phục

Nguyễn Đan Thanh

Hóa đơn tự in có cần đóng dấu không?

Nguyễn Đan Thanh

Leave a Comment