Tin tức

Cập nhật một số thay đổi khi doanh nghiệp nộp thuế điện tử

Những hiểu biết cơ bản về kế toán tổng hợp chính là điều căn bản nhất mà mỗi kế toán doanh nghiệp cần có. Ngoài việc am hiểu nhiều lĩnh vực như quy định về hóa đơn điện tử hợp lệ, nộp báo cáo tài chính theo các chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp,… kế toán cũng cần cập nhật những thông tin mới khi có sự thay đổi khi thực hiện nộp thuế điện tử. Trong bài viết này, một số thay đổi về các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế sẽ được đề cập giúp kế toán nắm được.

1. Về thời gian nộp hồ sơ thuế:
Trước đây khi Thông tư 66/2019/TT-BTC chưa được ban hành, thời gian nộp hồ sơ thuế chưa có những quy định cụ thể đối với từng loại hồ sơ thuế điện tử. Từ ngày 05/11/2019 thì đã được quy định rõ về thời gian nộp hồ sơ thuế đối với từng hồ sơ thuế điện tử như đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế. Do đó cơ quan thuế đã có căn cứ để tính thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử của doanh nghiệp.

2. Bỏ nội dung về không bị xử phạt VPHC về hành vi chậm nộp hồ sơ thuế điện tử, miễn tiền chậm nộp
Quy định việc được miễn tiền chậm nộp cho khoản nộp có hạn nộp nằm trong khoảng thời gian hệ thống có sự cố theo thông báo của Tổng cục Thuế; người nộp thuế nộp hồ sơ, chứng từ thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau.

nộp thuế điện tử

3. Thêm quy định về việc cấp tài khoản khi giao dịch
Từ ngày 05/11/2019: Người nộp thuế được cấp một tài khoản chính để thực hiện đầy đủ các giao dịch điện tử với Cơ quan thuế; DN được sử dụng tài khoản chính để đăng ký thêm một hoặc một số tài khoản phụ qua chức năng trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

4. Điều kiện để cá nhân thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế
Kể từ 05/11/2019: Cá nhân thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế bằng mã xác thực giao dịch điện tử phải là cá nhân đã có mã số thuế.

Phần mềm HTKK 4 có thể phát sinh lỗi nào khi sử dụng?

Hóa đơn tự in có cần đóng dấu không?

Best Dolby Atmos Soundbar

5. Sửa đổi thời hạn cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ và trả thông báo không chấp nhận trong trường hợp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu có sai sót: Thay vì 03 ngày làm việc như trước đây, hiện nay cơ quan thuế sẽ làm việc sau 02 ngày và trả kết quả thông báo không chấp nhận đến DN.

6. Thời hạn Tổng cục Thuế trả Thông báo 01-1/TB-TĐT (ĐKT điện tử) cho người nộp thuế áp dụng từ ngày 05/11/2019 là chậm nhất 15 phút sau khi tiếp nhận hồ sơ ĐKT điện tử.

7. Về việc trả thông báo của cơ quan thuế sau khi nhận được hồ sơ đăng ký thuế
– Trước đây: Tất cả các hồ sơ đăng ký thuế đều được trả thông báo sau khi cơ quan thuế kiểm tra, bao gồm cả trường hợp hồ sơ hợp lệ.
– Từ 05/11/2019: cơ quan thuế chỉ thông báo cho người nộp thuế khi hồ sơ đăng ký thuế sau khi kiểm tra có sai sót.

8. Về việc thông báo kết quả xử lý hồ sơ khai thuế điện tử
Từ 05/11/2019: Sử dụng mẫu số 01-1/TB-TĐT và Mẫu 01-2/TB-TĐT ban hành tại Thông tư 66/2019/TT-BTC.

9. Về hiệu lực của hồ sơ đăng ký thuế điện tử
Thay vì chưa có quy định cụ thể trước đây thì kể từ ngày 05/11/2019, hồ sơ đăng ký thuế điện tử đã nộp không còn hiệu lực nếu sau thời hạn trả kết quả đăng ký thuế 30 ngày kể từ ngày ghi trên thông báo tiếp nhận hồ sơ mà người nộp thuế không đến chi cục thuế quản lý hoặc đến nhưng không có văn bản nêu rõ lý do để thống nhất với quy định về đăng ký bằng điện tử và cơ quan thuế không phải theo dõi kết quả xử lý hồ sơ ĐKT điện tử mà người nộp thuế không đến nhận kết quả.

Related posts

Tác dụng của mướp đắng và mặt trái của loại quả này

Nguyễn Đan Thanh

Tips mua đồng hồ Casio nữ dây da chuẩn nhất, có thể bạn chưa biết

Nguyễn Đan Thanh

Bốn lưu ý giúp bạn biết đất như thế nào là tốt

Nguyễn Đan Thanh

Leave a Comment