Công nghệ

Các bước tiến hành thực hiện công bố tiêu chuẩn cơ sở như thế nào?

Các bước tiến hành thực hiện công bố tiêu chuẩn cơ sở – Công bố tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) sẽ giúp doanh nghiệp không những nâng cao uy tín và lòng tin của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp mà còn là một trong những điều kiện pháp lý cần và đủ để sản phẩm của doanh nghiệp được lưu thông trên thị trường.

Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn cho khách hàng về thủ tục công bố tiêu chuẩn cơ sở, Công ty TNHH Oceanlaw D&T Việt Nam xin gửi tới quý khách những thông tin cần thiết giúp khách hàng hoàn thiện các thủ tục trên hiệu quả và nhanh nhất.

Định nghĩa

Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) là 2 bộ phận quan trọng tạo nên hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam. So với TCVN – phần tiêu chuẩn được quy định và xây dựng một cách rõ ràng, có sẵn cho các mặt hàng sản phẩm thì TCCS lại là phần tiêu chuẩn được tạo nên phần lớn bởi nhu cầu sử dụng của các tổ chức. Hiểu đơn giản là TCCS không được xây dựng sẵn trước đó và nó được xây dựng khi sản phẩm cần chứng nhận không có tiêu chuẩn nào cụ thể để áp dụng. Theo đó, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bắt buộc phải công bố một tiêu chuẩn mới tức tiêu chuẩn cơ sở để áp dụng chứng nhận cho sản phẩm.

Căn cứ pháp lý

Căn cứ pháp lý cho việc xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn được quy định trong Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, cùng với Thông tư số 29/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN.

Thủ tục các bước thực hiện công bố tiêu chuẩn cơ sở

Các bước xây dựng và công bố TCCS có thể khác nhau tùy theo quy mô và loại hình sản xuất kinh doanh của cơ sở. Tuy nhiên, thông thường quy trình này bao gồm các bước chính sau:

Bước 1. Lập kế hoạch xây dựng TCCS để xác định các hoạt động cần thực hiện, thời gian và ngân sách cần thiết.
Bước 2. Biên soạn dự thảo TCCS bao gồm việc định nghĩa, mục đích, phạm vi và các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quy trình sản xuất hoặc môi trường.
Bước 3. Tổ chức thu thập ý kiến từ các bên liên quan đến dự thảo TCCS, bao gồm các chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có liên quan.
Bước 4. Tổ chức hội nghị chuyên đề để thảo luận và đánh giá dự thảo TCCS với các chuyên gia và đại diện của các bên liên quan.
Bước 5. Xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo TCCS để đảm bảo rằng tiêu chuẩn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và pháp lý liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quy trình sản xuất hoặc môi trường.
Bước 6. Lập hồ sơ dự thảo TCCS để chuẩn bị cho quá trình thẩm tra và công bố.
Bước 7. Thẩm tra dự thảo TCCS để đánh giá tính khả thi và đảm bảo rằng tiêu chuẩn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và pháp lý liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quy trình sản xuất hoặc môi trường.
Bước 8. Công bố TCCS sau khi hoàn tất quá trình thẩm tra và đảm bảo rằng tiêu chuẩn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và pháp lý liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quy trình sản xuất hoặc môi trường.
Bước 9. In ấn TCCS để phát hành và phổ biến cho khách hàng, đối tác và các cơ quan chức năng liên quan.

Việc quyết định công bố TCCS là trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở. Sau khi đánh giá và thẩm tra dự thảo TCCS, người đứng đầu cơ sở sẽ quyết định về việc công bố TCCS bằng văn bản. Việc công bố TCCS là một bước quan trọng trong quá trình đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ, quy trình sản xuất hoặc môi trường của cơ sở, đồng thời cũng giúp cơ sở tăng tính minh bạch và tin cậy trong mắt khách hàng, đối tác và các cơ quan chức năng liên quan. Sau đó, TCCS được lưu trữ tại cơ sở để sử dụng và truy xuất trong quá trình sản xuất.

Ký hiệu TCCS được thể hiện như sau:

– Số hiệu và năm ban hành TCCS được phân cách bằng dấu hai chấm (:) và được đặt sau ký hiệu TCCS;

– Chữ viết tắt tên cơ sở công bố (ban hành) tiêu chuẩn cơ sở được đặt sau năm ban hành tiêu chuẩn cơ sở và được phân cách bằng dấu gạch chéo.

Ví dụ: TCCS 01:2022/ABC là ký hiệu của tiêu chuẩn cơ sở có số hiệu là 01, do công ty ABC xây dựng và công bố năm 2022.

https://blogchiasekienthuc.net/cac-buoc-tien-hanh-thuc-hien-cong-bo-tieu-chuan-co-so

Related posts

Cách khắc phục nhanh khi Mặt kính Samsung Galaxy S10 Lite bị trầy

Nguyễn Đan Thanh

Nên chọn loa nào lắp âm trần chất lượng, uy tín

Nguyễn Đan Thanh

Cách kê khai quyết toán thuế TNCN mới nhất cho doanh nghiệp

Nguyễn Đan Thanh

Leave a Comment